metro's > Brussel

rail.life > metro's > Brussel

Bij de start van de metro halverwege jaren '70 maakte men gebruik van 45 tweedelige stellen, die uiteindelijk niets anders waren dan twee permanent aan elkaar gekoppelde gemotoriseerde rijtuigen.
Elk rijtuig heeft een eigen nummer. Bij deze eerste reeks waren de nummers steeds opeenvolgende getallen, te beginnen bij metro 101/102 en eindigend bij 159/160.
Min of meer gelijktijdig met voorgaande reeks werd er nog een reeks (tweede generatie, M2) van 15 dubbele stellen gebouwd, die iets afwijkend oogt, en van andere fabrikanten afkomstig is. De nummering is op identieke wijze ingedeeld, te beginnen bij 165/166 en eindigend bij 193/194.

Rond 1980 heeft men nogmaals een reeks van 35 tweedelige stellen (derde generatie, M3) in gebruik genomen. Ook hier was de nummering op dezelfde wijze doorgevoerd als voorheen, te beginnen bij 201/202, en afsluitend bij 269/270.
De MIVB bezat op dat moment (jaren '80) aldus 80 tweedelige stellen (U2) van drie generaties.

Bij de start van metrolijn 2 in 1988 was de aanschaf van nieuw metromaterieel gewenst.
Dit keer opteerde men voor 32 gemotoriseerde tussenrijtuigen (zonder stuurpost), die werden ingevoerd bij de meeste stellen uit de derde generatie, om driedelige stellen (U3) te verkrijgen.
Deze tussenrijtuigen (M4, 'VIM', voitures intermédiaires) werden allen voorzien van een oneven nummer, waarvan de laatste twee cijfers overeen kwamen met het oneven nummer van het oorspronkelijke stel.
Zo werd wagen 301 ingevoegd in het stel 201/202. Het laatste rijtuig 363 werd ingevoegd bij 263/264. Aangezien er nog drie tweedelige metro's waren van de derde generatie (265/266 tot 269/270) zouden dit de enige drie tweedelige metro's van de derde generatie blijven.

Eind jaren '90 werd nogmaals een reeks van 10 stellen in gebruik genomen, waarvan 5 tweedelig en 5 driedelig. De tweedelige stellen hebben opeenvolgende nummers, bij de driedelige stellen heeft de middelste wagen een nummer dat het oneven nummer van het rijtuig ernaast vermeerderd met 20.

Alle bovenstaande generaties (1 t.e.m. 5) kunnen onderling aan elkaar gekoppeld worden, zolang de vaste combinaties (U2's en U3's) maar aan elkaar blijven.
Op die manier zijn metro's van 2, 3 4 of 5 wagens te zien. Metro's van deze generaties langer dan 5 wagens zijn niet mogelijk wegens de lengte van de metroperrons.

Na de eeuwwisseling werden nieuwe metro's aangeschaft (M6, bijnaam 'Boa'), en dit volgens een totaal nieuw concept, zowel wat de indeling betreft als de nummering.
Deze nieuwe reeks bestaat steeds uit 6 wagens, die allen iets korter zijn dan de wagens uit de eerdere generaties, waardoor deze 6 net aan een metroperron kunnen. Voor de reizigers is het voor het eerst mogelijk om zich te verplaatsen tussen de permanent aaneen gekoppelde wagens, vandaar de bijnaam 'Boa'.
Toch zal de aandachtige toeschouwer opmerken dat zo'n metrostel van 6 doormidden kan, dwz twee stukken van 3 rijtuigen. Dit was immers nodig wegens de beperkte ruimte in stel- en werkplaatsen.

De 'halve' metro's van 3 permanent aan elkaar gekoppelde rijtuigbakken hebben steeds een vast nummer van drie cijfers, waarbij elke wagen het getal 1, 4 of 7 achter dit driedelige nummer krijgt. Zo begint de nummering bij 6011/6014/6017, waarbij 601 staat voor het eerste halve metrostel.
Het achtervoegsel 1 is steeds een rijtuig met stuurpost, rijtuigen eindigend op een 4 zijn tussenwagons, en met een 7 kunnen aan een ander stel gekoppeld worden, eveneens aan het rijtuig eindigend met een 7.

> reeksen

reeks nummering aantal bouwjaar
M1 101/102 - 159/160 30 1974 - 1976
M2 165/166 - 193/194 15 1975 - 1976
M3 201/202 - 269/270 35 1980 - 1981
M4 'VIM' 301, 303 , ..., 361, 363 32 1991 - 1992
M5 401/402 - 409/410 5 1999
M5 411/431/412 - 419/439/420 5 1999
M6 'Boa' 6011/6014/6017 - 6301/6304/6307 30 2006 - 2008
> combinaties

101/102 111/112 121/122 131/132 141/142 151/152
103/104 113/114 123/124 133/134 143/144 153/154
* 105/106 (1) 115/116 125/126 135/136 145/146 155/156
107/108 117/118 127/128 137/138 147/148 157/158
109/110 119/120 129/130 139/140 149/150 159/160

165/166 171/172 177/178 183/184 187/188 191/192
167/168 173/174 179/180 185/186 189/190 193/194
169/170 175/176 181/182

201/301/202 213/313/214 225/325/226 235/335/236 245/345/246 255/355/256
203/303/204 215/315/216 227/327/228 237/337/238 247/347/248 257/357/258
205/305/206 217/317/218 229/329/230 239/339/240 249/349/250 259/359/260
207/307/208 219/319/220 231/331/232 241/341/242 251/351/252 261/361/262
209/309/210 221/321/222 233/333/234 243/343/244 253/353/254 263/363/264
211/311/212 223/323/224
265/266 267/268 269/270

401/402 403/404 405/406 407/408 409/410
411/431/412 413/433/414 415/435/416 417/437/418 419/439/420
6011/6014/6017 6061/6064/6067 6111/6114/6117 6161/6164/6167 6211/6214/6217 6261/6264/6267
6021/6024/6027 6071/6074/6077 6121/6124/6127 6171/6174/6177 6221/6224/6227 6271/6274/6277
6031/6034/6037 6081/6084/6087 6131/6134/6137 6181/6184/6187 6231/6234/6237 6281/6284/6287
6041/6044/6047 6091/6094/6097 6141/6144/6147 6191/6194/6197 6241/6244/6247 6291/6294/6297
6051/6054/6057 6101/6104/6107 6151/6154/6157 6201/6204/6207 6251/6254/6257 6301/6304/6307(1) Buiten dienst, 2016
terug    © ThomSten 2000 - 2021